Početna strana

Najčešća pitanja i odgovori

Koji operativni sistem treba instalirati na računaru?

App će raditi sa bilo kojim Windows operativnim sistemom (Windows 7, Vista, XP, 98…). Ukoliko imate nekoliko računara u mreži i nemate potrebe za naprednim funkcijama (Active Directory, na primer), uzmite Windows 7 Home. Ukoliko imate potrebe da remote pristupate nekom od računara, uzmite Windows 7 Professional. Za mašine koje će služiti kao serveri za više od 7-10 radnih stanica, obavezno uzmite Windows Server 2008 operativni sistem.

Ukoliko nabavljate nove računare na kojima ćete raditi u App-u, molimo Vas da obratite pažnju na sledeće: trenutno se za nove računare može kupiti samo Microsoft Windows 7 operativni sistem. On se prodaje u više varijanti i veoma je važno da izaberete odgovarajuću. Sve verzije Windowsa 7 se prodaju kao 32-bitne i 64-bitne. Razlike između ove dve varijante vizuelno ne postoje, obe verzije na prvi pogled isto rade. 64-bitna verzija može da koristi više od 4GB RAM memorije, što teoretski može da ubrza neke zahtevnije programe. Ali, u većini slučajeva u svakodnevnom radu nećete primetiti nikakvu razliku.

Nova verzija App-a može da radi bez problema i na 32-bit i 64-bit Windows operativnim sistemima.


Idi na početak strane