Početna strana

Kalendar obaveza - Januar 2022.

Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
           1  2
            *Ambalaža
*Zarada i doprinosi
*Porez na imovinu
*Posebni tokovi otpada
*Poslovanje sa inostranstvom
 3  4  5  6  7  8  9
    *Obazac IOSI
*Obrazac OZU
       
 10  11  12  13  14  15  16
*PDV poreski dužnik
*Poslovanje sa inostranstvom
    *Akciza     *Doprinosi za osnivače društva
*Komunalna taksa
*PDV mesečni obveznik
*PDV tromesečni obveznik
*Porez i doprinosi preduzetnici
*Porez na dobit
 17  18  19  20  21  22  23
             
 24  25  26  27  28  29  30
            *Akciza
*Zarada i doprinosi
*Obrazac M-4
 31            
* Obrazac PPP-PO            
Idi na početak strane