Početna strana

Kalendar obaveza - Jul 2022.

Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
         1  2  3
          *Ambalaža
*Zarada i doprinosi
*Porez na imovinu
*Posebni tokovi otpada
*Poslovanje sa inostranstvom
 
 4  5  6  7  8  9  10
  *Obazac IOSI
*Obrazac OZU
        *PDV poreski dužnik
*Poslovanje sa inostranstvom
 11  12  13  14  15  16  17
    *Akciza     *Doprinosi za osnivače društva
*Komunalna taksa
*PDV mesečni obveznik
*PDV tromesečni obveznik
*Porez i doprinosi preduzetnici
*Porez na dobit
 
 18  19  20  21  22  23  24
             
 25  26  27  28  29  30  31
          *Akciza
*Zarada i doprinosi
*Obrazac M-4
* Obrazac PPP-PO
             
             
Idi na početak strane