Početna strana

Kalendar obaveza - Jul 2024.

Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
 1  2  3  4  5  6  7
  *Ambalaža
*Zarada i doprinosi
*Porez na imovinu
*Posebni tokovi otpada
*Poslovanje sa inostranstvom
    *Obazac IOSI
*Obrazac OZU
   
 8  9  10  11  12  13  14
    *PDV poreski dužnik
*Poslovanje sa inostranstvom
    *Akciza  
 15  16  17  18  19  20  21
  *Doprinosi za osnivače društva
*Komunalna taksa
*PDV mesečni obveznik
*PDV tromesečni obveznik
*Porez i doprinosi preduzetnici
*Porez na dobit
         
 22  23  24  25  26  27  28
             
 29  30  31        
  *Akciza
*Zarada i doprinosi
*Obrazac M-4
* Obrazac PPP-PO        
             
             
Idi na početak strane