Početna strana

Novosti

Datum 02.11.15
Naslov Novi sistem za evidentiranje povraćaja, građevinske usluge

Povraćaj robe po novim propisima o PDV - Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje PDV koji važi od 15.10.2015. donosi velike novine u načinu evidentiranja povraćaja robe. Pojednostavljeno rečeno, klasičan povraćaj robe se sme raditi samo u posebnim slučajevima koji su opisani u članu 4. stav 6. Pravilnika. Na primer, kada kupac ima opravdanu reklamaciju na robu, prekršen je dogovor o plaćanju i sl. U svim ostalim slučajevima se roba ne sme vraćati, već kupac mora da izda klasičan PDV račun svom dobavljaču. Nevolja je u tome što taj račun po Zakonu o računovodstvu ne može da se evidentira kao drugi ulazni računi, već mora da se evidentira kao povraćaj. Ovo rešenje je izuzetno problematično i donosi brojne probleme računovodstvenim evidencijama. Na primer, firma A ima na stanju neki artikal čija je nabavna cena 90 dinara, a prodaje ga po 100 dinara. Ako firma A proda firmi B jedan komad tog artikla po 100 dinara i posle nekog vremena firma B odluči da vrati taj artikal, ona mora da fakturiše taj artikal firmi A. Realno stanje je da obe firme imaju prodaju nula, jer je firma A prodala artikle vredne 100 dinara koji su joj zatim vraćeni, a firma B je te artikle kupila i zatim ih vratila dobavljaču (firmi A). Međutim, po novom pravilniku to nije tako. Firma A je prodala artikle za 100 dinara, pa pošto ta prodaja nije stornirana, vrednost prodaje ostaje 100 dinara. Firma B je prilikom povraćaja takođe fakturisala robe u vrednosti od 100 dinara, pa i ona ima isti promet. Na taj način se veštački uvećava promet obe firme. Dodatni problem je što firma A mora da evidentira ulaz sopstvenog vraćenog artikla, ali ovoga puta po 100 dinara, pa će nova prosečna nabavna vrednost artikla sada biti (ako pretpostavimo da je na zalihama preostao 1 kom) 95 dinara, a ne 90 din. Na opisani način se kvari vrednost zaliha, promet, finansijski podaci o dugovanju itd. Zbog toga nikako nije ispravno da povraćaj robe evidentirate kao novi ulaz.

 
Kako evidentirati povraćaje? - Nova verzija App-a podržava sistem za povraćaje koji će omogućiti da ispunite zakonske propise, a opet da ne pokvarite svoje poslovne podatke. Osnovna ideja sistema jeste da radite identično kao i do sada (povraćaj nabavljene robe preko negativnih ulaznih faktura, povraćaj prodate robe preko storno izlaznih faktura), a program automatski “sređuje” podatke prilikom obračuna PDV. Za povraćaj kupljene robe potrebno je otvoriti poseban registrator ulaznih faktura (nazovite ga na primer POVRAĆAJI ROBE) i u polju TIP DOKUMENTA izaberite opciju R-POVRAĆAJ. Ostalo podesite po želji, kao i na ostalim registratorima. Ovde se evidentira roba koju vraćate nekom od dobavljača. Potrebno je uneti sve količine kao negativne (-1 označava da je vraćen 1 kom), unose se normalno cene i radi kalkulacija, baš kao ranije. Novina je da se ovaj povraćaj sada može štampati kao klasična PDV faktura - F5 daje standardnu fakturu na kojoj su svi artikle, obračunat PDV itd. Taj račun se šalje dobavljaču kao i bilo koji drugi račun. Za ovaj registrator treba u PDV evidenciji otvoriti posebnu KUF u kojoj treba uključiti novu opciju POVRAĆAJ. Na taj način se označava da PDV iskazan u ovoj knjizi ne ide u prethodni PDV, već u izlazni. Kada se štampa ova knjiga, program automatski nudi opcije za štampu KIF (pošto je u pitanju izlazni PDV). Prilikom obračuna PDV iznosi iz ove knjige se upisuju na pozicije 003/103 i 004/104, kao i kod klasičnih izlaznih faktura.
 
Sličan je postupak i za evidentiranje povraćaja prodate robe. Sada se u izlaznim fakturama otvara poseban registartor i na njemu se za DOKUMENT bira opcija POVRAĆAJ. Preporučljivo je za ovakve povraćaje otvoriti novi tip dokumenta, zbog kasnijeg lakšeg knjiženja u GK. Kada kupac vrati kupljenu robu (sada je obavezan da uz tu robu izda PDV račun), evidentira se izlazna faktura sa negativnim količinama i štampa prijemnica robe koja se prilaže uz račun kupca. U PDV evidenciji se otvara nova KIF koja se označava opcijom POVRAĆAJ. Kada izaberete opciju za štampu, dobijaju se opcije za štampanje KUF (jer u suštini evidentirate ulaznu fakturu). Sada se obračunat PDV knjiži na pozicije 008/108 PDV prijave. Napomena: Na opisani način se evidentiraju samo povraćaji koji ne spadaju u slučajeve opisane u članu 4. stav 6. Pravilnika. Povraćaji koji su tu opisani se evidentiraju na isti način kao i ranije.
 
Građevinske usluge - Po novom Pravilniku je predviđeno da se građevinske usluge evidentiraju na poseban način. Građevinska firma ispostavlja račun bez PDV, a kupac vrši interni obračun PDV. Ovaj sistem App podržava od ranije, novina je da je sada proširen skup firmi koje vode ovu evidenciju. Za nabavku proizvoda i usluga građevinske delatnosti postoje novi tipovi troškova kod ulaznih faktura. Prvo unesete stavke sa ulazne fakture, ukoliko je u pitanju roba (bez PDV). Zatim dozvolite da program sam generiše PDV po tim stavkama. Onda u troškovima i porezima izmenite tip „Sistem PDV“ u „Građevina“ i skinite oznaku za knjiženje na osnovnog dobavljača. Tako će dobavljač biti zadužen samo iznosom bez PDV, a u KUF će se posebno knjižiti i PDV koji nije fakturisan. Ukoliko ovakvu fakturu ne knjižite robno, nego samo kao trošak, potrebno je osnovni iznos i PDV razdvojiti, jer ne treba zaduživati dobavljača za PDV. U KUF sada postoji posebna kolona u kojoj se knjiži PDV obračunat po nabavci sekundarnih sirovina i građevinskih proizvoda. Program kasnije kod izrade PDV prijave prepoznaje ovakve stavke i automatski PDV knjiži na poziciju 108 (Prethodni porez), ali i 103 (Promet dobara i usluga).
 
Za korišćenje novih opcija treba prvo instalirati novu verziju App-a. Ukoliko imate neku nedoumicu, molimo vas da kontaktirate našu podršku. Preporučujemo vam da koristite opciju iz programa F12/Zakazivanje intervencije. Tako dobijate pomoć na najbrži mogući način i štedite svoje vreme.
 
Za Wings,
 
Nenad Batoćanin
 


Idi na početak strane