Početna strana

Novosti

Datum 06.01.16
Naslov KEP knjiga

Počev od 1. januara 2016. godine više nije potrebno voditi KEPU knjigu. Veleprodaje koje poslovne knjige vode po principima dvojnog knjigovodstva više nemaju obavezu da vode takvu evidenciju. Maloprodaje i veleprodaje koje vode prosto knjigovodstvo sada treba da vode novu KEP knjigu.

Osnovna razlika između KEPU i nove KEP knjige je u tome što više nema kolone za evidenciju uplata, što će značajno pojednostaviti vođenje. App podržava i staru KEPU i novu KEP knjigu. Princip vođenja je isti kao i ranije, samo je izmenjena štampa. Zadržana je i stara KEPU i nova KEP knjiga, pa za bilo koji period možete štampati i novu i staru knjigu. KEP knjigu štampate komandom F5. Možete birati štampu u tekst modu (opcija 1) ili štampu preko FastReport generatora (opcija 2):

KEP knjiga se dobija instalacijom nove verzije programa. Više detalja o KEP knjizi možete naći na neobilten.com:

http://www.neobilten.com/?p=192

 Idi na početak strane