Početna strana

Wings cenovnik softvera i usluga

Cena App sistema zavisi od izabranih modula, broja računara na kojima će se program koristiti, kao i broja utrošenih sati za instalaciju, obuku i podešavanje. Cene su date u evrima, bez PDV. Plaćanje je dinarsko, po kursu na dan uplate.

Naziv Količina Cena Sati Ukupno
A-App 50.00 0
Analiza 200.00 12
AQL server 150.00 0
Auto servis 200.00 5
Automati za dopunu 150.00 2
Coca-Cola izveštaj 900.00 0
CRF 40.00 0
Cuvanje guma 150.00 0
Dodatne licence 50.00 3
Dodatne licence (LetoDB) 10.00 0
E-fakture 150.00 0
E-fakture - Pravilnik 40.00 0
E-knjigovodstvo 100.00 5
Ekološka taksa 30.00 0
Eksport podataka 30.00 0
Eksterni fiskalni uređaj 50.00 3
Evidencija radnog vremena 100.00 5
Fiskalni modul 30.00 0
Glavna knjiga 150.00 5
Ispitivanje tržišta 400.00 20
Kamate 80.00 3
Kartice poverenja 50.00 0
Kasa za ugostitelje 200.00 10
Komercijalisti 100.00 5
Komision 80.00 3
LetoDB server 50.00 0
Maloprodaja 100.00 5
Menice 50.00 3
Nova amortizacija OS 30.00 0
Novi bilansi 40.00 0
Novi bilansi 2021 40.00 0
Novi PDV Pravilnik 90.00 0
Objedinjena naplata 50.00 0
Osnovna sredstva 100.00 5
Osnovni modul 400.00 20
Osnovni modul - ekst.lok. 100.00 5
Plate 250.00 10
Proizvodnja 100.00 5
Proizvodnja sa terminiranjem 200.00 10
Putni nalozi 50.00 0
RFZO portal 70.00 0
Serije 250.00 0
Servis 100.00 3
Transfer podataka 100.00 5
Transport 100.00 5
Web portal 450.00 0
[G] SEF servisi 2.00 0
UKUPNO :

Ukoliko postoji više odvojenih lokacija, za svaku se kupuje poseban program, ali se cena osnovnog modula smanjuje na 100 (osnovni modul - eksterna lokacija). Sve ostale doplate se standardno primenjuju.

U cenu softvera ne ulazi dodatno angažovanje. Za normalno korišćenje programa neohodna je instalacija, obuka i razna podešavanja koji se posebno naplaćuju po utrošenim satima.

Cena standardnog angažovanja (instalacija, obuka, podešavanja, ...) kod korisnika je 25 evra po satu, bez PDV. Korisnici koji redovno izmiruju svoje obaveze dobijaju popust na angažovanje od 28%, pa je za njih cena sata 18 evra. Konsultantske usluge, manje izmene programa, hitne intervencije ili intervencije van radnog vremena naplaćuju se 50% skuplje. Ukoliko je korisnik van Beograda i Niša, računa se i vreme provedeno u putu po važećem cenovniku. Ako je intervencija kraća od jednog sata, naplaćuje se ceo sat. Izmene programa se posebno dogovaraju, a cene su od 25-40e po satu, u zavisnosti od složenosti. Korisniku je na raspolaganju i naša služba za podršku koju može kontaktirati telefonom ili mailom. Telefonske konsultacije se naplaćuju po utrošenom vremenu. Konsultacija dužine do 5 minuta se računa kao jedna konsultacija i obeležava se kao T. Duže konsultacije se računaju kao i svako drugo angažovanje i obeležavaju slovom W.

Angažovanje se fakturiše jednom mesečno po broju utrošenih sati, a na iznos se dodaje 10 evra za korišćenje fiksne podrške. Korisnik uz fakturu dobija i specifikaciju sa pregledom fakturisanog angažovanja. Koriste se sledeće oznake:

P - Standardno angažovanje kod korisnika 25,0e (18e sa popustom)
W - Dorade programa, rad na podacima ili slične aktivnosti 25,0e (18e sa popustom)
I - Intervencije koje se ne naplaćuju 0,0e
H - Hitne intervencije ili van radnog vremena 37,5e (27e sa popustom)
S - Posebne dorade programa po narudžbini 37,5e (27e sa popustom)
T - Telefonske konsultacije *

U cenu fiksne podrške ulazi do 6 telefonskih/mail konsultacija mesečno. Konsultacija se smatra razgovorom do 5 minuta i evidentira se na specifikaciji kao 1T. Ukoliko firma ima više od 6 telefonskih konsultacija, svaka naredna se plaća kao angažovanje od 5 minuta. Na primer, ako ste imali 18 konsultacija, to će na specifikaciji pisati kao 18T, a pošto 6 ulazi u fiksnu podršku, plaća se 12T (12 x 5 min = 60 minuta), što je 1W (sat klasičnog angažovanja).

Van radnog vremena (8-17 radnim danima, 9-15 subotom) je dostupan dežurni telefon za hitne intervencije. Svako angažovanja se tada naplaćuje po H tarifi (27e za redovno plaćanje po satu). Firma koja koristi podršku van radnog vremena plaća za taj mesec fiksnu podršku 30 umesto 10e.

Fiksna podrška se plaća za mesec u kome se podrška koristi na bilo koji način: telefonske/mail konsultacije, posete naših saradnika, korišćenje web servisa, WingsNet, itd. Određene usluge se ne naplaćuju. To su do tri telefonske konsultacije, učitavanje podataka o partnerima sa sajta NBS, učitavanje obaveza, kamatnih stopa, skidanje novih verzija programa, kursna lista, baza znanja.

Na primer:

Ang Cena U pretplati
------------------------------------------
3 T 0 0
6 T 10 10
18 T 28 25
1 I 10 10
1 W 28 25
4 W 82 70

Cenovnik važi od 7. septembra 2012. godine. Wings zadržava pravo izmene ovog cenovnika.

Idi na početak strane