Početna strana
Januar 2023.
Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
             1
             
 2  3  4  5  6  7  8
*Ambalaža
*Zarada i doprinosi
*Porez na imovinu
*Posebni tokovi otpada
*Poslovanje sa inostranstvom
    *Obazac IOSI
*Obrazac OZU
     
 9  10  11  12  13  14  15
  *PDV poreski dužnik
*Poslovanje sa inostranstvom
    *Akciza    
 16  17  18  19  20  21  22
*Doprinosi za osnivače društva
*Komunalna taksa
*PDV mesečni obveznik
*PDV tromesečni obveznik
*Porez i doprinosi preduzetnici
*Porez na dobit
           
 23  24  25  26  27  28  29
             
 30  31          
*Akciza
*Zarada i doprinosi
*Obrazac M-4
* Obrazac PPP-PO          
Trenutna lokacija saradnika
Ime i prezime Region Ulica Vreme
Uroš Zdravković - 16:36
Novosti
29.06.16 Kontrola softvera
10.05.16 Važno upozorenje!
09.03.16 Porez po odbitku na prihode od usluga nerezidentnih pravnih lica
03.03.16 Nova poreska prijava OD-O
06.01.16 KEP knjiga
31.12.15 Problem sa serverom
02.11.15 Novi sistem za evidentiranje povraćaja, građevinske usluge
19.10.15 Linode update
10.09.15 Čitanje saobraćajne dozvole
25.07.15 Novi sistem za obaveštenja
25.05.15 CryptoLocker
30.03.15 Član 122
29.12.14 Otvaranje nove poslovne godine
25.12.14 Novi kontni plan
25.12.14 Slanje IOS-a mailom